میکروبلدینگ جدیدترین شیوه برای آرایش دائم ابروها به شمار می آید که امروزه با توجه به استقبال گسترده زنان از این تکینک طرفداران بی شماری را به خود اختصاص داده است .از مهم ترین مزیت میکروبلدینگ دائمی بودن و طبیعی بودن نتایج کار است به نحوی که تشخیص هاشور های کرکی ایجاد شده توسط این تکنیک در لا به لای موهای ابرو از موهای طبیعی ابرو بسیار دشوار است.این تکینیک برای آرایش دائمی ابرو،چشم و صورت کاربرد دارد.