بلفاروپلاستی یا پلاسما شیوه ی درمانی غیر لیزری است که با استفاده از یک دستگاه ارائه کننده انرژی به صورت پلاسما، برای جوانسازی پوست، بهبود خطوط صورت و چین و چروک و ترمیم تغییرات پوستی ناشی از آفتاب سوختگی استفاده می شود. دستگاه پلاسمای زیبایی اولین تکنولوژی غیر لیزری است که تایید شده و از لحاظ بالینی ثابت شده می باشد.