لیپولیزر یک روش لیپوساکشن غیر تهاجمی برای حذف قسمت های مقاوم به چربی سوزی مانند شکم، بازو و غبغب است. با کمک این روش می توان به طور موثر چربی هایی که مقاوم در برابر رژیم یا ورزش هستند را با عوارض جانبی کمتر نسبت به روش های سنتی مانند لیپوساکشن را کاهش دهد. همچنین در این روش از یک نوع لیزر استفاده می شود تا به طور موثری چربی های ناخواسته در چهره و بدن را آب کند و سپس به بدن اجازه می دهد که چربی ذوب شده را متابولیزه کند یا از آسپیراسیون ( نوعی مکش است که به پزشک اجازه می دهد مقدار زیادی چربی را از بدن خارج کند ) استفاده می کنند. در ادامه نحوه ی کوچک کردن غبغب با استفاده از لیپولیزر به نمایش گذاشته ایم.