مزایای لیزر دایود سوپرانو چیست؟

دستگاه های متعددی برای رفع موهای زائد بدن وجود دارد و همین امر باعث شده تا افراد برای رفع این موهای زائد حساسیت زیادی بخرج داده و به نوع و دستگاه لیزر بیشتر توجه کنند.در ادامه مزایای دستگاه لیزر دایود سوپرانو را ارائه داده ایم.

مزایای لیزر دایود سوپرانو:

با استفاده از دستگاه لیزر سوپرانو می توانید تعداد بیشتری از فولیکول های موهای زائد را در جلسات اولیه از بین ببرید و همین امر باعث می شود تا تعداد جلسات درمانی کمتری داشته باشد و این بدین معنا است که  می توان 10 تا 30 دقیقه البته بستگی به محل مورد نظر دارد هر بار از این لیزر استفاده کنید و با کم شدن حجم موهای زائد در جلسات اول پیشرفت آن را مشاهده می کنید.

مزایای لیزر دایود سوپرانو چیست؟

با استفاده از این دستگاه موهای زائد بدن به سرعت از بین می رود و رشد آن ها به طور کامل متوقف می شود و نیازی نیست پس از پایان دوره ی درمان دوباره به مطب مراجعه کرد.

سرعت این دستگاه برای از بین برددن موهای زائد در هر جللسه سبب می شود که واکنش پوست به لیزر کاهش یابد و کمترین عوارض پوستی را ایجاد کند و همچنین باعث می ششود تا بخش ززیادی از عوارض را در افراد کاهش دهد.