فیلینگ به منظور بهبود عوارض برخی از بیماری‌ها یا جوان سازی و از بین رفتن افتادگی پوست کاربرد دارد که نتایج آن بسیار رضایت‌بخش است. با دیدن این ویدئو نحوه ی انجام فیلینگ و تاثیر آن به نمایش گذاشته شده است.