غبغب برجستگی یا آویزانی زیر چانه است که در اثر افتادگی عضلات و پوست صورت و گردن صورت می‌گیرد و در برخی اوقات ارثی می‌باشد. در ادامه ویدئویی را به نمایش گذاشته ایم که چندین راه حل برای از بین بردن غبغب را آموزش داده است.