در این مطلب ویدئویی به نمایش گذاشته ایم که در آن جوانسازی صورت با تزریق PRP و PPP با Dermape را نشان داده است.