امرزوه با پیشرفت تکنولوژی می توان هر نقصی در صورت را با تزریق ژل انجام داد.به عنوان مثال می توان صورت را زاویه سازی کرد، خط اخم را بهبود بخشید و .... .در ادامه ویدئویی آموزشی از نحوه ی زاویه سازی چانه را ارائه داده ایم.