جوانسازی و لیفت صورت توسط نخ های PDO1 از جمله روشهای کم تهاجم می باشد که هیچ گونه اسکاری بر جای نگذاشته وبه شکل موفقیت آمیزی در تمام نواحی صورت و گردن قابل استفاده است و ظاهری جوانتر به فرد می دهد مدت زمان بهبود در این روش ناچیز بوده و بیمار سریعا می تواند به زندگی اجتماعی خود باز گردد. در ادامه ویدئویی را به نمایش گذاشته ایم که این روش را به شما معرفی می کند.