اگزیمیا جدیدترین تکنولوژی پیکرتراشی و درمان چاقی موضعی است. در این مطلب ویدئویی جهت معرفی و نحوه ی عملکرد این دستگاه به نمایش گذاسته ایم.