عمل تامی تاک (Tummy Tuck) یه نوع عمل جراحی پلاستیک شکم است که برای تناسب فرم و زیباتر کردن شکم و پهلو در افراد با ویژگی های خاص استفاده میشود و این عمل از عمل لیپوساکشن پیچیده تر است و باید عمل در مقیاس وسیع تری صورت گیرد ولی بازسازی بهتری نسبت به لیپوساکشن انجام میدهد.نکته مهم پس از انجام این عمل ها این است که فرد با استفاده از گن های پس از جراحی به فرم دهی بهتر و بهبود التهاب کمک کند