در این ویدئویی که به نمایش گذاشته ایم ، پروفسور زاکیا راهمن استاد دانشگاه استنفورد و فوق تخصص در رشته لیزر، درباره لیزر خانگی جوان سازی تریا و میزان ایمنی آن سخن گفته است.