متخصصین در کشور آمریکا پس از انجام بررسی‌های کلینیکال و مطالعات علمی توانستند تکنولوژی الکس سرد را توسط کمپانی کوترا تولید کنند. این محصول آخرین نسل و بهترین تکنولوژی ساخت در آمریکا و اروپا می‌باشد که در جهت از بین بردن موهای زائد بدن مورداستفاده قرار می‌گیرد. طبق نظرسنجی که صورت گرفته این محصول بیشترین رضایت را در بین مراجعه‌کنندگان داشته است. همچنین این دستگاه به دو تکنولوژی الکس سرد و اندیاگ پالس حقیقی(ANDY YAG) مجهز است که به‌طور انحصاری در اختیار کمپانی کوترا قرارگرفته است.

این محصول جهت از بین بردن موهای زائد در تعداد جلسات کم مورداستفاده قرار می‌گیرد و همچنین قادر است که تمام افراد بارنگ پوست‌های متفاوت را پشتیبانی کند.