آقایان نیز می توانند همانند خانم ها از لیزر برای از بین موهای زائد بدن استفاده کنند. به عنوان مثال لیزر در قسمت هایی از صورت و گردن مانند خط ریش،پشت گردن و بالای گونه ها و موهای اضافه سبیل.